Aadu Jõgiaas - esimees aadu.jogiaas [at] gmail.com 
Andres Ergma- aseesimees pension [at] eakad.ee 
Jüri Ehasalu - aseesimees j.k.ehasalu [at] gmail.com 

Kalle Aljas   kalle.aljas [at] gmail.com 
Vaike Kilvits  vkilvits [at] gmail.com 
Juhan Kobin kobinj [at] hot.ee 
Ants Laasfeld  ants.laasfeld [at] hotmail.com 
Larissa Novozilova  larissa.novozilova [at] venekeskus.ee
Eino Pihlak einopihlak [at] gmail.com 
Kersti Sepandi  Kersti.sepandi [at] gmail.com  
Mall Sume erumallsume [at] gmail.com