Revisjonikomisjoni liikmed:
Robert Valma
Helmuth Buchmann
Laine Häidson  

TPÜ esindajateks Eesti Pensionärid Ühenduse Liidus on:
Jüri Ehsalu
Andres Ergma
Aadu Jõgiaas
Eino Pihlak
Mai-Helle Õunap